ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ

Πλούσια σε θεραπευτικά στοιχεία κατάλληλα για δερματικές παθήσεις και ρευματικά