Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΥ

Ο οικισμός του Κύνου στην παραλία των Λιβανατών
Σύμφωνα με την ανασκαφή ο χώρος κατοικούνταν από τη Νεολιθική εποχή ως τους βυζαντινούς χρόνους.