Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΥ

Ο οικισμός του Κύνου στην παραλία των Λιβανατών
Σύμφωνα με την ανασκαφή ο χώρος κατοικούνταν από τη Νεολιθική εποχή ως τους βυζαντινούς χρόνους./According to the excavations, the place was populated from New Stone Age till Byzantium.